Basen / Swimming Pool / TIFF Festival 2012 / Wrocław

Browar Mieszczański we Wrocławiu /Mieszczański Brewery in Wrocław, Hubska 44-48
Otwarcie / opening: 8.11.2012, 21:30

 

 

Założeniem przedsięwzięcia Basen jest zainicjowanie spotkania grupy młodych artystów, działających w obszarze różnych mediów. Do udziału w projekcie zaproszono dziesięciu twórców:
Filipa Berendta, Przemka Branasa, Mateusza  Choróbskiego, Przemka Dzienisa, Andrew Jan HaunerKarola Kaczorowskiego, Tomasza Koszewnika, Macieja Nowaczyka, Annę Orłowską oraz Franciszka Orłowskiego,
którzy posługują się nie tylko fotografią, ale również wideo, instalacją, obiektem, etc. Każdy z nich, zgodnie z formułą procesu w konstrukcji, w udostępnionych kadziach Browaru Mieszczańskiego, będących niegdyś basenami na piwo, stworzy i zaprezentuje swoją pracę nawiązującą do medium fotograficznego.

 

The aim of the project is to initiate a meeting of a group of young artists working in the various media. Ten artists were invited to participate in the project:
Filip Berendt, Przemek Branas, Mateusz Choróbski, Przemek Dzienis, Andrew Jan HaunerKarol Kaczorowski, Tomasz Koszewnik, Maciej Nowaczyk, Anna Orłowska and Franciszek Orłowski.
In their work they employ not only medium of photography but also video, installation, object, etc.. In available former beer vats of the old Mieszczański Brewery in Wrocław, according to TIFFs’ formula “process under construction”, each of them will build and present their work referring to the photographic medium.

zaproszenie na basen / invitation in pdf

Upcoming event being organized by my friends that seems nice to me. I made them a poster and some other commercial work.