About

You are here: Home - About

(ur. 1988 w Bielsku-Białej)
Doktorantka na Wydziale Sztuki UP w Krakowie, absolwentka Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Ma na swoim koncie udział w krajowych wystawach zbiorowych, jej prace publikowane były w polskiej i w zagranicznej prasie. Na co dzień zajmuje się projektowaniem wydawniczym, stanowi rdzeń koncepcyjno-projektowy wydawnictwa fundacji Paper Beats Rock, od 2016 r. pełni funkcję wiceprezeski zarządu. W ramach działalności PBR zajmuje się także pracą edukacyjną. Projektowane przez nią publikacje znajdują się w międzynarodowych kolekcjach, nominowane były do Fotograficznej Publikacji Roku, pokazywane na Athens Photo Festival czy Istanbul Photobook Festival. Zainteresowana społecznymi spektaklami, związkami odpadów, marginesów i pojęcia negative space z renesansem minimalizmu a także z doświadczaniem kobiecości.

(born 1988 in Bielsko-Biała)
PhD student at the Faculty of Art at the Pedagogical University in Cracow, alumna of the of the Photography Dept. at the at the National Film School in Lodz. She has taken part in national group exhibitions, her works have been published in both national and international press. She works in publishing design, co-creates – as a current foundation’s VP – a conceptual and design core of Paper Beats Rock Foundation. As a PBR member also carries out educational work. Her publications are in international collections, nominated for the Photographic Publication of the Year, shown at the Athens Photo Festival and Istanbul Photobook Festival. Interested in the junction of social spectacles, waste, margins and notion of a negative space with the renaissance of minimalism as well as with experience of femininity.

Personal blog: katarzynaewalegendz.tumblr.com

 

Back to top